Závadský štvanec 2020

Závadský štvanec 2020

19.09.2020       Závadka nad Hronom       www.facebook.com

2. ročník pretekov na 10 km v Závadke nad Hronom

2. ROČNÍK – Závadský štvanec

Organizátor: Peter Minarovič, Milan Tomčík, Marek Petrovič, Ľuboš Bartošík

Informácie o podujatí: Závadský štvanec - Domov | Facebook

Miesto konania: Závadka nad Hronom / okr. Brezno / Slovensko

Dátum a čas konania: 19. 09. 2020 od 08:00 hod. do 12:30 hod.

Séria pretekov: 1. Ročník HTL 2020 (HTL - Horehronská Trailová Liga). HTL 2020 - FB

Štart: 19. 09. 2020 o 10:00hod., Obecný úrad Závadka nad Hronom

Cieľ: Obecný úrad Závadka nad Hronom

Hlavná trať ZŠ:                                

 • 10 km, prevýšenie 342 m          (ročník 2005 a starší)

Sprievodné trate:                          

 • 0,2 km, prevýšenie 0                 (ročník 2014 a mladší)
 • 0,5 km, prevýšenie 0                 (ročník 2013 až 2010)
 • 1,6 km, prevýšenie 10 m           (ročník 2009 a starší)

Kategórie:                                         

 • 0,2 km bez kategórii                    (ročník 2014 a mladší)
 • 0,5 km Dievčatá / Chlapci           (ročník 2013 až 2010)
 • 1,6 km Dievčatá / Chlapci           (ročník 2009 až 2006)
 • 1,6 km Muži / Ženy                      (ročník 2005 a starší)
 • 10 km Muži / Ženy                       (ročník 2005 a starší)

Štartovné:

10 km

 • 8,- € pri zaplatení do 10. 09. 2020
 • 10,- € platba v hotovosti na mieste
 • Štartovné zahŕňa – štartové číslo, účastnícka medaila, občerstvenie počas behu i po odbehnutí trate, darčekový balík

Ostatné trate

 • 1 € platba v hotovosti na mieste
 • Štartovné zahŕňa – účastnícka medaila

Upozornenie: Zaplatené štartovné sa nevracia ani nepresúva na ďalší ročník. Výnimka platí pri zrušení preteku v súvislosti s COVID-19.

Meranie času: Časy budú merané časomierou na 10 km trase.

Výsledky: Výsledky 10 km budú dostupné na stránke www.pretekaj.sk. Pretekári budú vyhodnotení podľa dosiahnutého času na trati.

Odmeny:           

 • Trať 0,5 km:                 prvé tri dievčatá a chlapci - vecné ceny
 • Trať 1,6 km:                 prvé tri dievčatá/ženy a chlapci/muži - vecné ceny
 • Trať 10 km:                 prvé tri ženy a muži -  vecné ceny

Registrácia 10 km trať:

 • online na pretekaj.sk do 10. 09. 2020
 • osobne 19. 09. 2020 od 08:00 hod. do 09:30 hod. na mieste
 • Kinosála Spoločenského domu v Závadke nad Hronom – obecný úrad
 • Maximálny počet miest je 100.

Registrácia ostatné trate:

 • osobne 19. 09. 2020 od 08:00 hod. do 09:30 hod. na mieste
 • Kinosála Spoločenského domu v Závadke nad Hronom – obecný úrad
 • Maximálny počet miest:
  • Trať 0,2 km – 40 miest
  • Trať 0,5 km – 40 miest
  • Trať 1,6 km – 40 miest pre chlapci / dievčatá
  • Trať 1,6 km – 50 miest pre muži / ženy

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii zdravotná služba.

Šatne a úschovňa: Vyhradený priestor v budove Spoločenského domu - Kinosála s možnosťou uschovania batožiny a prezlečenia.

Popis trasy 10 km:

 • krosový beh
 • 0,0 – 2,3 km asfaltový povrch
 • 2,3 – 9,6 km účelové lesné cesty, šotolina, trávnatý povrch, lesné chodníky
 • 9,6 – 10 km asfaltový povrch

Upozornenie – železničné priecestia

Železničné priecestie na 0,37 km a na 9,65 km. Na priecestiach je potrebné dbať na vhodnú techniku behu, aby neprišlo k zaseknutiu nohy účastníka behu v drážke pre okolok železničného vozidla. V mieste priecestí budú prítomní traťoví komisári.

Upozornenie – exponovaný úsek

V úseku od 7,1 km do 9 km je na trase klesanie z 851 m.n.m. na 609 m.n.m. Úsek je vedený po účelovej ceste, ktorú využívajú ťažké lesné stroje.

Dôležité upozornenie:  

 • Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.
 • Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
 • V prípade, že nebude možné uskutočniť pretek z dôvodu opatrení súvisiacich s aktuálnou situáciou COVID-19, štartovné sa bude vracať v plnej výške.
 • Všetci prihlásený štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Účastníkom preteku odporúčame zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí.
 • Akýkoľvek odpad nie je možné vyhadzovať mimo označené občerstvovacie stanice.
 • Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
 • Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov a použitím obrazového materiálu na účely propagácie
 • Pretekár si musí na štart pretekov priniesť nami zaslaný a pretekárom podpísaný "Súhlas dotknutej osoby". Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť a bude dodržiavať pokyny organizátorov a je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami vyššie uvedenými.

Horehronská Trailová Liga – 1. ročník, #HTL 2020

Organizátor:     Horské Spoločenstvo, o.z. v spolupráci s organizátormi jednotlivých pretekov ligy

Závadský štvanec je súčasťou série pretekov pod názvom Horehronská Trailová Liga, ktorá združuje šesť rôznorodých terénnych behov v oblasti Nízkych Tatier a Horehronia, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch júl až október. Trasy a ich profily sú stavané tak, aby bežcom ukázali rozmanité bežecké lokality a preverili všestrannosť pretekárov počas trvania celej ligy. Medzi pretekmi sú zastúpené dva behy do vrchu “vertikaly”, krosové behy miernejším terénom, aj dlhší beh vo vysokohorskom prostredí.

Vertikal Kilometer Kráľova hoľa                             04. 07. 2020                        Vertikal Kráľova Hoľa

Heľpiansky Kros - Memoriál Štefana Bošeľu        05. 09. 2020                        Heľpiansky kros

Útek do divočiny                                                   15. 09. 2020 (utorok)           Útek do divočiny

Závadský štvanec                                                 19. 09. 2020                        Závadský štvanec

Jarabský polmaratón                                             03. 10. 2020                       Jarabský polmaratón

Andrejcová Vertikal                                                10. 10. 2020                       Útulňa Andrejcová

Na každom lokálnom behu získajú bežci body, ktoré sa po ukončení posledného preteku v sérii spočítajú. Súťažia tak o bežeckého kráľa a kráľovnú Horehronia a finančnú odmenu (price money). Každý bežec, ktorú absolvuje celú ligu (aspoň 5 pretekov zo 6) dostane na poslednom preteku ligy spomienkový predmet a je zaradený do losovania o hodnotnú cenu, ktoré prebehne na vyhlásení výsledkov celej ligy.

Price Money

Pre prvých troch pretekárov v kategórii muži a ženy (celkové poradie - súčet bodov):

 1. miesto 150 €
 2. miesto 100 €
 3. miesto 50 €

Na vyhodnotení ligy sa bude losovať o hodnotné vecné ceny, do ktorého bude zaradený každý účastník HTL, ktorý sa zúčastnil aspoň na 5 pretekoch ligy a každý takýto účastník dostane pamätný účastnícky predmet, ako potvrdenie absolvovania Horehronskej Trailovej Ligy.

Price money pre víťazov ligy a pamätné predmety je nutné prevziať osobne pretekárom na vyhodnotení po poslednom preteku 10.10.2020.

Prihlasovanie a štartovné

Prihlasovanie na celú ligu prebehne automaticky po prihlásení sa na jednotlivé preteky. Registrácia na podujatie je kompletná až po zaplatení štartovného.

Bodovanie HTL 2020

Hodnotia sa 4 najlepšie výsledky z celej ligy (z minimálne 5 odbehnutých) systémom bodovania:

1. miesto 300 bodov

2. miesto 270 bodov (-30)

3. miesto 250 bodov (-50)

4. miesto 245 bodov (-55)

5. miesto 240 bodov (-60)

... 

(-5 bodov pre každé ďalšie umiestnenie)

...

11.miesto 210 bodov (-90)

12.miesto 207 bodov (-93)

13.miesto 204 bodov (-96)

...

(-3 body pre každé ďalšie umiestnenie)

...

25.miesto 168 bodov

26.miesto 166 bodov

27.miesto 164 bodov

 … 

(-2 body pre každé ďalšie umiestnenie)

...

51.miesto 116 bodov

52.miesto 115 bodov

(-1 bod pre každé ďalšie umiestnenie)

Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet lepších umiestnení, v prípade rovnakých umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie v posledných pretekoch. Pre vyhodnotenie pretekára na stupni víťazov je povinná prítomnosť na celkovom vyhodnotení v záverečnom kole 10.10. 2020 na útulni Andrejcova po poslednom preteku.

Podmienkou pre absolvovanie ligy je účasť na minimálne piatich pretekoch. V prípade, že sa uskutoční všetkých 6 pretekov, do výsledného hodnotenia sa budú počítať 4 najlepšie výsledky bežca.