Závadský štvanec 2021

Závadský štvanec 2021

25.09.2021       Závadka nad Hronom       www.facebook.com

3. ročník pretekov na 10 km v Závadke nad Hronom

Popis trasy Závadký štvanec:

  • krosový beh
  • 0,0 – 2,3 km asfaltový povrch
  • 2,3 – 9,6 km účelové lesné cesty, šotolina, trávnatý povrch, lesné chodníky
  • 9,6 – 10 km asfaltový povrch

Upozornenie – železničné priecestia

Železničné priecestie na 0,37 km a na 9,65 km. Na priecestiach je potrebné dbať na vhodnú techniku behu, aby neprišlo k zaseknutiu nohy účastníka behu v drážke pre okolok železničného vozidla. V mieste priecestí budú prítomní traťoví komisári.

Upozornenie – exponovaný úsek

V úseku od 7,1 km do 9 km je na trase klesanie z 851 m.n.m. na 609 m.n.m. Úsek je vedený po účelovej ceste, ktorú využívajú ťažké lesné stroje.