Dĺžka: 7,00 km
Štart / Cieľ: Štrba - Kult. dom
Najnižší bod: 827 m.n.m.
Najvyšší bod: 915 m.n.m.
Celkové stúpanie: 95 m.
Celkové klesanie: 95 m.
Povrch: 80% asfalt, 20% štrk
Značenie: modré značky

Trasa okruhu vedie od centra obce Štrba smerom na Tatranskú Štrbu po ulici Dr. Markušovského. Za autobusovou zástavkou pri cintoríne trasa pokračuje vľavo celou ulicou Martina Benku až k poľu na okraji obce, kde odbočí na sever a po 150 metroch pod vodojemom pokračuje vľavo po štrkovo asfaltovej ceste smerom na západ. Cesta križuje diaľnicu a poza čerpaciu stanicu vedie cez prvú odbočku rovno až ku križovatke so štrkovou cestou, po ktorej pokračuje vľavo smerom na juh k zaniknutej stredovekej osade Šoldov. Trasa sa napája na asfaltovú cestu smerom na Štrbu a pokračuje ulicou Čsl.armády až do cieľa pri Kultúrnom dome v Štrbe.

Vyhľadávanie
Zrušiť filter