Dĺžka: 17,66 km
Štart trate: Zvolen
Cieľ trate: Hronsek
Najnižší bod: 285 m.n.m.
Najvyšší bod: 460 m.n.m.
Celkové stúpanie: 318 m.
Celkové klesanie: 305 m.

Z centra Zvolena prejdeme cez námestie až k OC Európa, pokračujeme smerom k Hronu cez kruhový objazd a po moste na druhý breh rieky Hron. Popri Hrone ideme až na Sliač. V Sliači odbočíme z rodinnej cestičky doprava cez most a popri hlavnej ceste cez mesto prejdeme až do areálu Kúpeľov Sliač. Osviežime sa z kúpeľných prameňov alebo v kaviarni a pokračujeme po kúpeľnej promenáde. Potom sa napojíme na asfaltovú cestu, kráčame po nej cca 800 m až po križovatku. Tu odbočíme doľava popri chate, ďalej prechádzame na lúku na poľnú cestičku a kráčame po hrebeni. Cestička nás zavedie aj cez les a popri poliach, potom míňame salaš po ľavej strane. Poľnou cestou prichádzame až do Sampora. Z kopca vidíme pod sebou areál kláštora. Na križovatke pod Samporom odbočíme doľava, ideme po ceste smerom na Veľkú Lúku. Po 800 m od križovatky odbočíme doprava na poľnú cestu popod horu, ktorá nás dovedie popri cintoríne po pravej strane až na Zámockú cestu do Hronseka. Prejdeme cez železničnú trať, po ľavej strane okolo Vodného hradu a pokračujeme až na križovatku s hlavnou cestou, kde odbočíme doprava. K drevenému kostolíku nás dovedú miestne značky

O lokalite Barborská cesta

Názov Barborská cesta sa viaže k menu sv. Barbory – patrónky baníkov. Trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom.


Vyhľadávanie
Zrušiť filter