Tatranská bežecká juniorská séria 2024

Tatranská bežecká juniorská séria 2024

04.05.2024 - 09.11.2024       Vysoké Tatry       tatryvpohybe.sk

Tatranská bežecká juniorská séria (ďalej len TBJS) sú viackolové bodované bežecké preteky detí – žiakov. Formát pretekov je zameraný na bežeckú všestrannosť, pretekať sa bude na rôznych typoch tratí.

Preteky sa uskutočnia v priestoroch areálu rybník v Spišskej Belej. Výdaj štartovných čísiel pre zaregistrovaných účastníkov začína od 9:15. Štarty budú po kategóriách od 10:00.  Štart je bezplatný, podmienkou účasti je online registrácia najneskôr do 14.6. do 12:00. Preteká sa štýlom "korida", všetky potrebné informácie dostanú pretekári pred štartom. Bezprostredne po ukončení pretekov bude nasledovať vyhodnotenie 3. kola TBJS. Výsledky tohoto kola sa počítajú do súťaže "Pohár všestrannosti", víťazi jednotlivých kategórii budú vyhlásení po vyhodnotení kola.  V areáli bude počas celého dňa prebiehať charitatívne podujatie "Srdcia v pohybe", ktoré organizuje Pretekarys o.z. s neziskovou organizáciou Kráčame spolu na podporu detí v regióne s postihnutím. Účastníci 3. kola TBJS a ich doprovod, ktorí budú mať čas a chuť podporiť túto akciu odbehnutím alebo odkráčaním min. 1km okruhu sa budú môcť na mieste zaregistrovať a zapojiť do podujatia. Bližšie informácie  https://pretekarys.sk/srdcia-v-pohybe-2024/

Organizátor

Mesto Vysoké Tatry
http://vysoketatry.sk
Kontaktovať organizátora

Tatranská bežecká juniorská séria 2024

3. kolo Spišská Belá