Prešov Running Series 2023

Prešov Running Series 2023

29.04.2023 - 29.08.2023       Prešov       www.presovrunning.sk

OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov pre vás pripravili prvý ročník bežeckej série, v ktorej navštívite 3 rôzne lokality v Prešove a jeho priľahlých častiach.

Detský beh pre radosť pre deti od 6 do 14 rokov.

Prešov Stars Run MINI

Charakteristika behu: Detské behy pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré budú súčasťou podujatia Prešov Stars Run na spríjemnenie atmosféry a zapojenia detičiek do behania nesúťažnou formou pre ich radosť z pekného bežeckého zážitku. 

Miesto pretekov: Prešov, Hlavná Ulica

Dátum: 29.4.2023

Organizátor: OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov

Organizačný výbor: PaedDr. Eva Lange, PhD., Ing. Matúš Marton

Informácie o podujatí: https://www.facebook.com/events/139209755738902

Trasa pretekov: cca 300m dlha trať v centre podujatia na Hlavnej ulici , ktorú si deti prebehnú tám aj späť.

Vekový limit účastníkov: 6-14 rokov

Harmonogram pretekov:

16:30 - 17.50 - Vyzdvihnutie štartových čísel na detské behy

18:00 - 18:40 - Detské behy 

Kategórie: chlapci a dievčatá

Ceny: Detská medaila Prešov Star Run MINI a balíček so sladkou odmenou

Štartovné: 

  • Online: 0€ 
  • V deň podujatia iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

Ďalšie informácie k štartovnému:

Registrácia na podujatie Prešov Stars Run MINI je potrebná pre obmedzené kapacity detských behov a pre ich hladký priebeh a čo najkrajší zážitok z podujatia.

Dôležité upozornenie

Rodičia musia na prezentáciu detských behov (vyzdvihnutie štartovného čísla) pred štartom detských behov priniesť podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“, ktorý obdržíte emailom, alebo bude prítomný v tlačenej forme na vypísanie pri registrácii.

Po odovzdaní podpísaného súhlasu bude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že spĺňa a akceptuje podmienky účasti. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať všetky opatrenia a pokyny organizátorov.

Kontakt

Facebook: https://www.facebook.com/PresovRunningSeries

Instagram: https://www.instagram.com/presov_running_series/

Email: presovrunningseries@gmail.com

Tel.č.: +421 917 202 607