Prešov Running Series 2023

Prešov Running Series 2023

29.04.2023 - 29.08.2023       Prešov       www.presovrunning.sk

OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov pre vás pripravili prvý ročník bežeckej série, v ktorej navštívite 3 rôzne lokality v Prešove a jeho priľahlých častiach.

Sigord Run MINI

Charakteristika behu: Detské behy pre deti od 4 do 14 rokov, ktoré budú súčasťou podujatia Sigord Run MINI na spríjemnenie atmosféry a zapojenia detičiek do behania nesúťažnou formou pre ich radosť z pekného bežeckého zážitku. 

Miesto pretekov: trávnatý povrch na lúke v areáli Lodenica Sigord

Dátum: 24.6.2023

Organizátor: OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov

Organizačný výbor: PaedDr. Eva Lange, PhD., Ing. Matúš Marton

Informácie o podujatí: https://www.facebook.com/events/875885436825223/

Trasa pretekov: cca 200m dlhá trať po trávnatom povrchu na lúke v areáli Lodenica Sigord. Kde budú deti podľa vekového zloženia rozdelené do 3 výkonostných skupín a jednotlivé skupiny si danú trať prebehnú napriklad: najmladšie deti jedenkrát a staršie viackrát, čo bude uvedené na mieste podujatia.

Vekový limit účastníkov: 4-14 rokov Najmladšia skupina detí sa bude mocť zúčastniť behu za pomoci svojích rodičov, čo aj odporúčame.

Harmonogram pretekov: 

Harmonogram pretekov:

7:30 - 8:55 - Vyzdvihnutie štartových čísel na detské behy (Areál Lodenice Sigord)

9:00 - 9:45 - Detské behy 

 

Kategórie: chlapci a dievčatá

Ceny: Detská medaila a balíček so sladkou odmenou

Štartovné: 

  • Online: 0€ 
  • V deň podujatia iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit.

Ďalšie informácie k štartovnému:

Registrácia na podujatie Sigord Run MINI je potrebná pre obmedzené kapacity detských behov a pre ich hladký priebeh a čo najkrajší zážitok z podujatia.

Dôležité upozornenie

Rodičia musia na prezentáciu detských behov (vyzdvihnutie štartovného čísla) pred štartom detských behov priniesť podpísaný „Súhlas dotknutej osoby“, ktorý obdržíte emailom, alebo bude prítomný v tlačenej forme na vypísanie pri registrácii.

Po odovzdaní podpísaného súhlasu bude účastníkovi vydané štartovné číslo.

Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že spĺňa a akceptuje podmienky účasti. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať všetky opatrenia a pokyny organizátorov.

Kontakt

Facebook: https://www.facebook.com/PresovRunningSeries

Instagram: https://www.instagram.com/presov_running_series/

Email: presovrunningseries@gmail.com