Račiansky kros 2021 - Virtual Zima

Račiansky kros 2021 - Virtual Zima

06.02.2021 - 14.02.2021       Knižková dolina - Bratislava Rača       treeco.sk

Lesný beh cestičkami Malých Karpát s traťami 9 km a 15 km a detské behy.

Termín konania:  6.február – 14.február 2021

Miesto konania:  trať si zvolí každý bežec sám

Organizátor:  občianske združenie PERUN o.z.

Podmienky účasti a registrácia:

  • Registrácia prebieha od 6.februára 2021 prostredníctvom voľne prístupnej registračnej platformy na https://pretekaj.sk/sk/podujatia/rkz2021virtualzima
  • Registračný poplatok je 0 € ale môžete nás podporiť darovaním 2% z dane alebo iWattami
  • Účasť v súťaži je platná, len ak účastník nahrá maximálne jeden záznam (vo formáte GPX alebo TCX) z behu v takej dĺžke, akú si zvolil pri registrácii z dostupných bežeckých tratí uvedených v propozíciách.
  • Záznam musí pokrývať kompletné absolvovanie trasy.
  • Záznam musí byť zaznamenaný pomocou GPS zariadenia - zo športových hodiniek, smartfónu alebo iného zariadenia umožňujúceho takýto záznam. Záznam musí byť vyhotovený a nahratý na platformu podujatia od 6.2.2021 do 14.2.2021. Viac na https://pretekaj.sk/sk/blog/gps
  • Na záznam behu môžete použiť všetky tradičné aplikácie ako Strava, Garmin, MapMyRun, TomTom, Runtastic a pod.

Bežecké trate:

15,2 km s prevýšením 446 m  mapa

  8,8 km s prevýšením 320 m  mapa

Kategórie:

  • Muži
  • Ženy

Štartovné:  0 € ale môžete nás podporiť darovaním 2% z dane z príjmu alebo iWattami

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=12080

Iné:

  • Súťaž je na vlastnú zodpovednosť a povinnosťou dodržiavať aktuálne protipandemické nariadenia
  • Doporučujeme lekársku prehliadku zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa podujatia

Konečné výsledky a všetky informácie - www.pretekaj.sk